Ana səhifə

Ev

Əlifba

Rəqəmlər

 

MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDOV. POVESTLƏR:

 

ABDULLA ŞAİQ. HEKAYƏLƏR:

 

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ. HEKAYƏLƏR:

 

SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ. HEKAYƏTLƏR:

 

 SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ. LƏTİFƏLƏR:

 

SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ. NADİRƏLƏR:

 

SÜLEYMAN SANİ AXUNDOV. HEKAYƏLƏR:

 

SÜLEYMAN SANİ AXUNDOV. QORXULU NAĞILLAR:

 

YUSİF VƏZİR ÇƏMƏNZƏMİNLİ. HEKAYƏLƏR:

 

ƏBDÜRRƏHİMBƏY HAQVERDİYEV. HEKAYƏLƏR:

 

ABBAS SƏHHƏT. ŞEİRLƏR:

 

ABUDLLA ŞAİQ. MƏNZUM HEKAYƏLƏR:

 

ABDULLA ŞAİQ. ŞEİRLƏR:

HÜSEYN CAVİD. ŞEİRLƏR:

M. A. SABİR. HOPHOPNAMƏDƏN: SATİRALAR

 

Satiralar 1906:

M. A. SABİR. HOPHOPNAMƏDƏN: TAZİYANƏLƏR

 

Taziyanələr 1910:

 

M. A. SABİR. HOPHOPNAMƏDƏN: UŞAQLARA HƏDİYYƏ

MİKAYIL MÜŞFİQ. MƏNZUM HEKAYƏLƏR:

MİKAYIL MÜŞFİQ. ŞEİRLƏR:

NİZAMİ GƏNCƏVİ. QAZƏLLƏR:

SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ. ŞEİRLƏR:

SƏMƏD VURĞUN. ŞEİRLƏR:

XAQANİ ŞİRVANİ. MÜXTƏLİF ŞEİRLƏR:

 

Dramaturgiya

 MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDOV. KOMEDİYALAR:

 

Yanıltmaclar 

 

Aslanla Öküzlər

Aslanla Siçan

Eşşəklə At

Eşşəklə Bülbül

Keçi ilə Canavar

Kirpi ilə Dovşan

Peyin böcəyi ilə Bal arısı

Qurd

Qurd, Tülkü, Dovşan

Qurd, Tülkü, Şir

Siçanlarla Pişiklər

Tazı ilə Ceyran

Toyuq

Tülkü ilə Aslan

Tülkü ilə Dovşan 

Xoruzla Qartal

Xoruzla Qızılquş

Ərincək it

 

Ad günü

Alma

Ana və qız

Armud

Ayı

Bağçamız

Bahar

Bahar gəlir

Balaca kapitan 

Balaca neftçiyəm

Balaca ovçu 

Bip-bipin nəğməsi

Bizim Bakı metrosu

Bizim gəmi

Bizim həyət

Buzov

Canlı guşə

Çıq-çıq

Cırcırama

Cü-cü

Cücələrim

Dağlar

Dostluq qatarı

Dovşanım

Ey mərd ürəkli ordum!

Gözəl Vətən

Güllər

Gün, çıx!

Günəş

Günəş olaram mən də

Gəl, bahar

Gəl, barışaq

Gənc bağbanlar

Gənc idmançılar mahnısı

İdmançılar mahnısı

İynə

Kiçik aşpaz

Kiçik balıqçılar

Kukla

Kuklam xəstədir

Kəndimiz

Layla

Maral

Maşınım var

Maşınımı sürürəm

Mişar

Məktəblilər

Məktəblilər mahnısı

Məktəbə gedəcəyəm

Mənim oyuncaqlarım

Məstan

Naxır gəlir

Odlar ölkəsi

Ovçuyam

Qara qız

Qatar 

Qırmızı şar 

Qış baba

Qış mahnısı

Qış nəğməsi 

Qızılgül 

Qonaqlıq

Quşların nəğməsi

Quzum

Quzum

Raket

Saat

Salam, doğma məktəb

Sarı limon

Sarmaşıq

Şaxta baba

Sülh ordusu

Sünbülüm

Sürücü

Svetofor

Şən yolka

Şənlik mahnısı

Sənət məktəbi

Səslən, şeypurum, səslən!

Telefon

Tonqalımız

Tənbəl

Tərlan və Məstan pişik

Təyyarə

Təzə il

Uçun, quşlar

Ulduzlar

Ürəyimin sevincidir

Uşaq və buz

Vətənimiz

Xoş gəlmisən, təzə il

Xəzər

Yağış

Yaz

Yaz günləri

Yeni il gəlir

Yeni il töhfəsi

Yürüş mahnısı

Əks-səda

 

- A -

- B -

- C -

- Ç -

- D -

- E -

- Ə -

- F -

- G - 

- H -

- X -

- İ -

- K -

- Q - 

- L -

- M -

- N -

- O -

- Ö -

- P -

- R -

- S -

- Ş -

- T -

- U -

- Ü -

- V -

- Y -

- Z -

 

Ağaclar

Bağlamalar

Bostan və tərəvəz məhsulları

Heyvanlar

Meyvələr

Mətbuat və texnika

 

Ağ quş

Ağıllı qoca

Ayı və qarışqa 

Cik-Cik xanım

Cırtdan

Dovşanın qulaqları niyə uzundur?

Gilənar nağılı

Göyçək Fatma

Göyərçin və qarışqa

Gülnar xanım

Günəşin nağılı

Mərcan

Otların bəhsi

Oxayla Əhməd

Qurbağalar və Hacıleylək

Sehrli şamdan

Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm

Taxta qılınc

Tülkü, tülkü, tünbəki

Üç şahzadə

 

ƏMƏK NƏĞMƏLƏRİ:

MÖVSUM VƏ MƏRASİM NƏĞMƏLƏRİ:

OVSUN NƏĞMƏLƏRİ:

BEŞİK NƏĞMƏLƏRİ: LAYLALAR

BEŞİK NƏĞMƏLƏRİ: NAZLAMALAR

UŞAQ OYUN NƏĞMƏLƏRİ: DÜZGÜLƏR

UŞAQ OYUN NƏĞMƏLƏRİ: SANAMALAR

 

Arxa, kömək, dayaq, iftixar

Mərdlik-namərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq

Vətən, qurbət

 

 

Haqqımızda

Yüklə

Reklam

Xəritə

Ünsiyyətlər

 

 
 

AXTAR:

BU ZAMANDA:

Kitabxanamızda 17 oxucu var

ÜMUMİ:

Səhifələrin ümumi baxılışı: 3718463