mahnilar_s.gif
Ad günü
Alma
Ana və qız
Armud
Ayı
Bağçamız
Bahar
Bahar gəlir
Balaca kapitan
Balaca neftçiyəm
Balaca ovçu
Bip-bipin nəğməsi
Bizim Bakı metrosu
Bizim gəmi
Bizim həyət
Buzov
Canlı guşə
Çıq-çıq
Cırcırama
Cü-cü
Cücələrim
Dağlar
Dostluq qatarı
Dovşanım
Ey mərd ürəkli ordum!
Gözəl Vətən
Güllər
Gün, çıx!
Günəş
Günəş olaram mən də
Gəl, bahar
Gəl, barışaq
Gənc bağbanlar
Gənc idmançılar mahnısı
İdmançılar mahnısı
İynə
Kiçik aşpaz
Kiçik balıqçılar
Kukla
Kuklam xəstədir
Kəndimiz
Layla
Maral
Maşınım var
Maşınımı sürürəm
Mişar
Məktəblilər
Məktəblilər mahnısı
Məktəbə gedəcəyəm
Mənim oyuncaqlarım
Məstan
Naxır gəlir
Odlar ölkəsi
Ovçuyam
Qara qız
Qatar
Qırmızı şar
Qış baba
Qış mahnısı
Qış nəğməsi
Qızılgül
Qonaqlıq
Quşların nəğməsi
Quzum
Quzum
Raket
Saat
Salam, doğma məktəb
Sarı limon
Sarmaşıq
Şaxta baba
Sülh ordusu
Sünbülüm
Sürücü
Svetofor
Şən yolka
Şənlik mahnısı
Sənət məktəbi
Səslən, şeypurum, səslən!
Telefon
Tonqalımız
Tənbəl
Tərlan və Məstan pişik
Təyyarə
Təzə il
Uçun, quşlar
Ulduzlar
Ürəyimin sevincidir
Uşaq və buz
Vətənimiz
Xoş gəlmisən, təzə il
Xəzər
Yağış
Yaz
Yaz günləri
Yeni il gəlir
Yeni il töhfəsi
Yürüş mahnısı
Əks-səda
 
 

AXTAR:

BU ZAMANDA:

Kitabxanamızda 14 oxucu var

ÜMUMİ:

Səhifələrin ümumi baxılışı: 3718461